MYTH ปรัมปรา

Written by  
20.04.18 246 views

นิทรรศการปรัมปราของ พัทธ์ ยิ่งเจริญ เป็นการเล่าเรื่อง เรื่องราวในอดีต เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นกระจกสะท้อนมาสู่ปัจจุบันผ่านทัศนะของตัวศิลปิน ผ่านการหยิบยืม “ภาพ” ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ฯลฯ แล้วนำมาสร้างขึ้นใหม่ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมเพิ่มเติม ลดทอน หรือประกอบภาพเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ประวัติศาสตร์ของไทยนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของ “อำนาจ” และ “ความศักดิ์สิทธิ์” พัทธ์ ยิ่งเจริญ จึงหยิบยก ปกรณัม นิทานปรัมปรา ของเหล่าเทพเจ้าทั้งตะวันตก และตะวันออก รวมถึงเรื่องราวในคัมภีร์ทางศาสนานำเสนอประเด็นผ่านเรื่องราวของเทพเจ้ามนุษย์พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่เหนืออำนาจในการควบคุมของตน เพื่อเอาตัวรอดในธรรมชาติที่อันตราย เราอาจนิยามว่าเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ และตามใจเทพเจ้า หรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่อาจเกิดขึ้น เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาสังคมไทยร่วมสมัย อำนาจเหนือธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆผูกพันอย่างลึกซึ้งกับโครงสร้างทางสังคมในทุกระดับ ตั้งแต่การเมือง การปกครอง สถาบันต่าง ๆ จนกระทั่งความคิด และความเชื่อ อาจกล่าวได้ว่า อำนาจในรัฐไทยสมัยใหม่คือการอวตาร เปลี่ยนรูป แปลงร่างของเทพเจ้าในสมัยบรรพกาล การทำความเข้าใจอำนาจเหนือธรรมชาติด้วยความหวั่นเกรง และตระหนักถึงอำนาจอันไร้ขอบเขตของเทพเจ้าโบราณเพื่อปรนนิบัติ ตามใจอย่างไร้ทางสู้เพื่อเอาตัวรอด กับการใช้ชีวิตภายใต้โครงสร้างทางอำนาจที่ซับซ้อนในสังคมไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเรื่องเดียวกัน จึงสามารถตีความเชิงอุปมา หรืออุปลักษณ์ เทียบเคียงมาสู่ประวัติศาสตร์ไทย กระทั่งเหตุการณ์ร่วมสมัยในชาติได้อย่างแนบเนียน  


นิทรรศการ  :  ปรัมปรา

ศิลปิน    :  พัทธ์  ยิ่งเจริญ

พิธีเปิด    :  วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.

กิจกรรม    :  พบปะพูดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

ระยะเวลา  :  5 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2561

สถานที่    :  นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21สีลม บางรัก

 

พัทธ์ ยิ่งเจริญ ศิลปินจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ได้รับ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนิทรรศการเทววิทยา … ว่าด้วยเรื่องเทพเจ้านับว่าเป็นนิทรรศการเดียวครั้งแรกของศิลปิน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีนิทรรศการกลุ่มมากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่26, 84พรรษา…มหาราชาภูมิพล, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, กรุงเทพฯ และยังได้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2559,ได้รับทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร