เชียงใหม่ – ลำพูน ทริปมงคลไปกับ ททท. M Card เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ อ.คฑา

29.08.18 438 views

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือสมาชิก M Card และ อ.คฑา ชินบัญชร พาเที่ยวข้ามภาคสนุกสุขสันต์รับบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตซึ่งได้ร่วมกับพันธมิตรใหญ่อย่าง เดอะมอลล์ กรุ๊ป , โมโน กรุ๊ป, โรงแรมในเครือฟอร์จูน กรุ๊ป และภัตตาคารฮองมิน นำสมาชิก M Card เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมพาเที่ยวสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน นำสักการะ วัดพระธาตุ 4 วัดดังแห่งภาคเหนือสัมผัสความงดงามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

  

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดประจำปีมะแม ที่ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนามีบันไดนาคเจ็ดเศียรและเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปกเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น เชื่อกันว่าหากมาอธิฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพฯ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดั่งปราถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ ทิศใต้ขอให้ได้เป็นภิกษุสงฆ์ได้บวชเรียนในศาสนา ทิศตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์และทิศตะวันตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุอีกทั้งบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่ง

วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสวมีความงดงามเป็นอย่างมาก พร้อมสักการะหลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจุจบันมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มีผู้เดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความสำเร็จก็จะเดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บนที่วัดพระธาตุดอยคำ

 

วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่

วัดเกตการาม มีเจดีย์เกษแก้วจุฬามณี เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีจอ เป็นองค์แทนเจดีย์เกษแก้วจุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อให้คนเกิดปีจอได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ภายในมีพระวิหารสถาปัตยกรรมล้านนา หน้าบันไดประดับด้วยงานไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษา หลังพระวิหารประดับกระจกแก้วสีต่างๆ เป็นลวดลสยสวยงาม พระประธานเป็นพุทธรูปปางมารวิชัย ละมีพิพิธภัณฑืวัดเกตุการาม เป็นที่เก็บรวบรวมของเก่าแก่มีค่าตั้งแต่โบราณ เพื่ออนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เป็นปูชชนียสถานสำคัญในภาคเหนือ อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา และมีเจดีย์พระธาตุแบบล้านนาไทยแท้ ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุซึ่งบรรจุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ ณ วัดแห่งนี้ชาวคณะทริปที่เดินทางมาสักการะยังได้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา นำโดย อ.คฑา ชินบัญชร พิธีสืบชะตานี้เป็นแบบล้านนาแท้เดิมเรียกว่า “ พิธีสืบชะตาสันติงหลวง” สะเดาะเคราะห์นำสิ่งไม่ดีออกไปและสืบชะตานำสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต โดยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งถือเป็นสะพานบุญให้กับคณะทริปที่ได้เข้าร่วมในพิธีนี้อย่างปลื้มปิติใจ

       4 วัดใหญ่แห่งภาคเหนือที่ ททท. และชาวสมาชิก M Card ได้ทั้งบุญทั้งกุศลต่างปลื้มปลิ่มอิ่มบุญกันถ้วนหน้า งานนี้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจถึงแม้จะมีฝนโปรยปรายมาบ้างแต่ก็ทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้เข้ามาร่วมทริปนี้ ทำบุญเสร็จการสร้างทานและการบริจาคก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างบารมีตามคติและความเชื่อของคนไทย เรายังได้ร่วมน้ำใจช่วยเหลือโรงเรียนเฉลิมพระเกียตริ ๔๘ พรรษา โดยได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานนามโรงเรียน เมื่อปี ๒๕๔๖ และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดรงเรียนแห่งนี้รับเด็กด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กยากจนหรือเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งรวมถึงพ่อแม่เสียชีวิตจากทั่วทั้งประเทศ นำมาให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพมุ่งเน้นความมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เมื่อจบการศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ชาวทริปยังได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้ก้าวสู่สังคมที่ดีและมีอนาคตที่สดใสต่อไป

การฝีกอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์

ปิดท้ายความสนุกสนานเพลิดเพลินกันที่ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สมารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ และมีไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง ไฮไลท์ของการมาเที่ยวม่อนแจ่ม คือ ชมวิว สูดอากาศบริศุทธิ์ ชมแปลงดอกไม้เมืองหนาว มีร้านค้าไว้คอยให้บริการและเรายังได้ได้เดินทางไปอีกหลายๆ จุด ที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่

>

 บรรยากาศฝนโปรยปรายที่ม่อนแจ่ม

ตระเวนกินอิ่มท้อง ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นอันเลื่องชื่อที่ ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สัมผัสการรับประทานอาหารแบบล้านนา และชมการเต้นรำแบบดั้งเดิมที่งดงาม ร้านที่สอง ร้านครัววันดี เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวลำพูนที่มีรสชาติอร่อย ถูกปาก และไม่พลาดลิ้มรสชาติอาหารจีนในตำนานของเมืองเชียงใหม่ที่ ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง ปิดท้ายที่ ร้านข้าวซอยลำดวน เป็นร้านต้นตำหรับข้าวซอยที่เชียงใหม่ที่มีประวัติอันยาวนาน เป็นร้านแรกที่คิดค้นสูตรกะทิแกง พร้อมเพลิดเพลินใจไปกับการเดินเที่ยวชมและถ่ายภาพสวยๆเติมเต็มความประทับใจ

ความประทับใจที่ร้านขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ผู้สนใจสมารถติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ผ่านทาง https://www.facebook.com/mcardforall หรือ  https://www.mcardmall.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ M Card Call Center 02-789-5555