ความคิดเห็นของ ณิชา-ณัฏฐณิชา ต่อการวิพากษ์พิจารณ์ของคนบนโลกโซเชียล

Written by  
28.03.18 767 views
Written by  

28.03.18 767 views

การถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเป็นอีกสิ่งที่นักแสดงต้องเจอ มาฟังกันว่า ณิชา-ณัฏฐณิชา มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้?

“ เรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องแสดงความคิดเห็นก็ได้ คำพูดหนึ่งมันสามารถทำลายคนๆหนึ่งได้เลย ”
— ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์