ถ้าเราไม่สู้กับความฝันตอนนี้แล้วเราจะสู้ตอนไหน – ก่อน BNK48

Written by  
03.07.18 1,005 views
Written by  

03.07.18 1,005 views

พูดคุยกับ ก่อน-วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ จากเด็กชอบคิดมาก ปิดกั้นตัวเอง กลายมาเป็น สมาชิก BNK 48 ให้เธอเล่าเองดีกว่า ว่าเธอต้องพยายามขนาดไหน 

“ ความฝันมันต่อสู้กับความคิดของเรา ว่าถ้าเราไม่สู้ตอนนี้แล้วเราจะสู้ตอนไหน ก่อนเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วต้องทำให้ได้ ”
— ก่อน วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ


Tags :