ความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น - แคน BNK48

Written by
08.05.18 1,333 views
Written by

08.05.18 1,333 views

เป็นกำลังใจให้น้องแคนแคนนะคะ มาฟัง แคน-นายิกา ศรีเนียน เล่าถึงความใฝ่ฝันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น

“ อนาคตหนูอยากจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คน ทั้งกิจกรรมหรือสิ่งแวดล้อม อยากให้ตัวไปอยู่ในจุดๆ นั้น ”
— แคน นายิกา ศรีเนียน