Behind the Scene - ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

Written by
07.03.18 308 views
Written by

07.03.18 308 views
ความหรูหราและเซ็กซี่ของนักแสดงสาวใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ในการถ่ายแฟชั่นของ HAMBURGER ที่นอกจากจะทำให้เราตกหลุมรักในการแสดงบทบาทก้านแก้วในซีรีส์หลงไฟแล้ว ในฐานะนางแบบเธอก็ทำให้เราตกหลุมรักได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน